COLECCIÓN 1: As Edicións do Adro

   PEDIDOS: editorialsept@gmail.com

GASTOS DE ENVÍO: 3€  (incluídos a partir de 10 €)

DISPOÑIBLES:

A BIBLIA
(4ª Edición revisada)

AUTOR: VV.AA. • Colección: As Edicións do Adro • Páxinas : 1754 • Dimensións : 220 x 155 • Ano Publicación : 2022 • ISBN : 978-84-7337-071-4 • Edición : 4ª Prezo: 35 €

ODA A XESÚS CRISTO. Credo e camiño

AUTOR: Xosé Antón Miguélez Díaz • Colección: As Edicións do Adro • Páxinas : 146 • Dimensións : 135 x 210 • Ano Publicación : 2021 • ISBN : 978-84-7337-070-07 • Edición : 1ª Prezo: 7.70 €

O NOVO TESTAMENTO PARA XENTE NOVA

AUTOR: Gómez Xurxo,S. e Pin Millares,X.M • Colección: As Edicións do Adro • Páxinas : 144 • Dimensións : • Ano Publicación : 2012 • ISBN : 978-84-7337-063-9 • Edición : 1ª Prezo: 20.00 €

O NOVO TESTAMENTO

AUTORES: VV.AA. • Colección: As Edicións do Adro • Páxinas : 692 • Dimensións : • Ano Publicación : 1998 • ISBN :978-84-7337-048-6 • Edición : 1ª Prezo: 10.00 €

O LIBRO DA VIDA. Materiais para a celebración e acompañamento da vida na morte

AUTOR: Manuel Regal Ledo / Xosé Antón Miguélez Díaz • Colección: As Edicións do Adro • Páxinas : 201 • Dimensións : 135 x 210 • Ano Publicación : 2020 • ISBN : 978-84-7337-069-1 • Edición : 1ª Prezo: 15.00 €

ORACIONAL GALEGO

• Colección: As Edicións do Adro • Páxinas : 383 • Dimensións : 110 x 180 • Ano Publicación : 2003 • ISBN : 978-84-7337-037-0 • Edición : 1ª 1991 • 2ª 2003 Prezo: 13.00 €

A REGRA DE SAN BIEITO

AUTOR: Bieito de Nursia • Colección: As Edicións do Adro • Páxinas : 72 • Dimensións : • Ano Publicación : 1982 • ISBN : 978-84-7337-026-4 • Edición : 1ª Prezo: 5 €

NA SOLEIRA DO DEUS DA VIDA. Pregarias e materiais

AUTOR: Manuel Regal Ledo • Colección: As Edicións do Adro • Páxinas : 280 • Dimensións : 150 x 110 • Ano Publicación : 2020 • ISBN : 978-84-7337-068-4 • Edición : 1ª Prezo: 18.00 €

OS SALMOS HOXE. A versión oracional

AUTOR: Manuel Regal Ledo • Colección: As Edicións do Adro • Páxinas : 326 • Dimensións : 114 x 195 • Ano Publicación : 2012 • ISBN : 978-84-7337-062-2 • Edición : 1ª Prezo: 16.00 €

...

...

ESGOTADOS:

A BIBLIA

AUTORES: VV.AA. • Colección: As Edicións do Adro • Páxinas : 1780 • Dimensións : 220 x 155 • Ano Publicación : 1992 • ISBN : 84-7337-040-6 • Edición : 1ª 1989 • 2ª 1992 • 3ª 2001 Esgotado

CONVOCADOS PARA A IRMANDADE

AUTOR: Manuel Regal Ledo • Colección: As Edicións do Adro • Páxinas : 412 • Dimensións : • Ano Publicación : 1994 • ISBN : 978-84-7337-043-1 • Edición : 1ª Esgotado

CO EVANXEO POLA MAN. Ciclo A - Comentarios, pregarias e preces sobre o Evanxeo de cada domingo

AUTOR: Manuel Regal Ledo • Colección: As Edicións do Adro • Páxinas : 363 • Dimensións : 144 x 210 • Ano Publicación : 1992 • ISBN : 978-84-7337-039-4 • Edición : 1ª Esgotado

400 NOMES GALEGOS para homes e mulleres

AUTOR: Xaime Seixas Subirá • Colección: As Edicións do Adro • Páxinas : 60 • Dimensións : 110 x 180 • Ano Publicación : 1977 • ISBN : 978-84-7337-003-1 • Edición : 1ª Esgotado

GAUDIUM ET SPES. Contitución pastoral da Eirexa no mundo actual

AUTOR: Isaac Alonso Estraviz • Colección: As Edicións do Adro • Páxinas : 253 • Dimensións : x 160 • Ano Publicación : 1974 • ISBN : 84-7337-014-7 • Edición : 1ª Esgotado

OS SALMOS

AUTOR: Isaac Alonso Estravíz • Colección: As Edicións do Adro • Páxinas : 434 • Dimensións : x 150 • Ano Publicación : 1967 • ISBN : … • Depósito Legal: PO 17-1967 • Edición : 1ª Esgotado

A PALABRA DE DEUS. Evanxelios

AUTOR: Morente,X. e Espiña, M • Colección: As Edicións do Adro • Páxinas : 340 • Dimensións : 160 x 100 • Ano Publicación : 1965 • ISBN : … • Depósito Legal: C-249-1965 • Edición : 1ª Esgotado

GALEGOS E CRISTIÁNS. Deus fratesque gallaeciae

AUTOR: Victorino Pérez Prieto • Colección: As Edicións do Adro • Páxinas : 380 • Dimensións : 140 x 210 • Ano Publicación : 1995 • ISBN : 978-84-7337-044-8 • Edición : 1ª Esgotado

HISTORIA DA IGREXA GALEGA

AUTOR: J.García Oro, M.Regal Ledo, A.López Rivas • Colección: As Edicións do Adro • Páxinas : 278 • Dimensións : 170 x 240 • Ano Publicación : 1994 • ISBN : 978-84-7337-042-4 • Edición : 1ª Esgotado

CHORIMAS. Pregarias de amor e soidade

AUTOR: Manuel Regal Ledo • Colección: As Edicións do Adro • Páxinas : 141 • Dimensións : 170 x 240 • Ano Publicación : 1991 • ISBN : 978-84-7337-038-7 • Edición : 1ª Esgotado

A BIBLIA DOS NENOS

AUTOR: Rodríguez Pampín, X.M. / Rodríguez, Lois / González Núñez, Á.(versión galega) • Colección: As Edicións do Adro • Páxinas : 247 • Dimensións : 220 x 280 • Ano Publicación : 1975 • ISBN : 84-280-0850-7 • Edición : 1ª Esgotado

O MISAL GALEGO

• Colección: As Edicións do Adro • Páxinas : 308 • Dimensións : 98 x 146 • Ano Publicación : 1968 • ISBN : … • Depósito Legal: • Edición : 1ª Esgotado

A SANTA MISA. En galego e castelán

• Colección: As Edicións do Adro • Páxinas : 39 • Dimensións : • Ano Publicación : 1968 • ISBN : • Depósito Legal: • Edición : 1ª Esgotado

...

...

NA FRONTEIRA DO MISTERIO

AUTOR: Xosé Chao Rego • Colección: As Edicións do Adro • Páxinas : 500 • Dimensións : 140 x 210 • Ano Publicación : 1995 • ISBN : 978-84-7337-045-5 • Edición : 1ª Esgotado

BENQUERIDOS AMIGOS

AUTOR: Manuel Regal Ledo • Colección: As Edicións do Adro • Páxinas : 390 • Dimensións : 170 x 240 • Ano Publicación : 1993 • ISBN : 978-84-7337-041-7 • Edición : 1ª Esgotado

GRACIÑAS. Cantos LitúrxicosGalegos

• AUTORA: Mª do CarmoVilar • • Colección: As Edicións do Adro • Páxinas : 24 • Dimensións : 150 x 110 • Ano Publicación : 1985 • ISBN : 978-84-617-7486-9 • Edición : 1ª Esgotado

A FE CRISTIÁ ANTE A CUESTIÓN DA LINGUA GALEGA

AUTOR: Miguel Ánxel Araúxo Iglesias • Colección: As Edicións do Adro • Páxinas : 36 • Dimensións : 110 x 160 • Ano Publicación : 1975 • ISBN : 978-84-7337-020-2 • Edición : 1ª Esgotado

PACEM IN TERRIS (Xoán XXIII 1958-1963)

AUTOR: Isaac Alonso Estravís • Colección: As Edicións do Adro • Páxinas : 105 • Dimensións : 98 x 146 • Ano Publicación : 1968 • ISBN : 978-84-7337-007-3 • Edición : 1ª Esgotado

POPULORUM PROGRESSIO. O desenvolvimento dos pobos

AUTOR: Morente,X. e Espiña, Versión e introducción de Isaac Alonso Estravís • Colección: As Edicións do Adro • Páxinas : 65 • Dimensións : 160 x 100 • Ano Publicación : 1965 • ISBN : … • Depósito Legal: PO-42-1068 (i.e.1968) • Edición : 1ª Esgotado

...

...

A NOSA DISTRIBUIDORA EDITORIAL

eSCOLLE O TEU LIBRO