As oracións xerais

Oracións xerais

1. O SINAL DA CRUZ

Polo sinal + da santa Cruz dos nosos + inimigos líbranos, Señor+ noso Deus.

No nome do Pai, e do Filio, e do Espírito Santo. Amén.

2. O NOSO PAI

Noso Pai que estás no ceo: santificado sexa o teu nome, veña o teu reino

e fágase a túa vontade

aquí na terra coma no ceo.

Dános hoxe o noso pan de cada día;

perdoa as nosas ofensas, como tamén perdoamos nós a quen nos ten ofendido;

e non nos deixes caer na tentación, mais líbranos do mal. Amén.

3. AVE MARIA

Ave María, chea de gracia,

o Señor está contigo,

bendita es ti entre tódalas mulleres e bendito é o froito

das túas entrañas, Xesús.

Santa María, Nai de Deus, roga por nós, pecadores,

agora e na hora da nosa morte. Amén.

 

4. GLORIA AO PAI

Gloria ó Pai e ao Fillo e ó Espírito Santo. Como era no principio, agora e sempre, polos séculos dos séculos. Amén.

 

5. CREDO

Creo en Deus, Pai todopoderoso, creador do ceo e mais da terra.

Creo en Xesucristo, e seu único Pillo, noso Señor,

que foi concibido por obra e gracia do Espírito Santo e naceu da Virxe María.

Padeceu no tempo de Pondo Pilato,

foi crucificado, morto e sepultado,

descendeu ós infernos.

O terceiro día resucitou de entre os mortos,

subiu ó ceo, onde está á dereita do Pai,

e de alí virá xulgar os vivos e os mortos.

Creo no Espírito Santo,

na santa Igrexa católica,

na comuñón dos santos,

na resurrección dos mortos

e tamén na vida eterna. Amén.

6. A CONFESIÓN

Eu confésome pecador diante de Deus omnipotente

e tamén diante de vós, meus irmáns,

pois teño pecado moito

de pensamento, de palabra, de obra e de omisión,

pola miña culpa, pola miña culpa,

pola miña grandísima culpa.

Por iso lle pido á benaventurada Virxe María,

a todos os Anxos e Santos do ceo

e a vós tamén, meus irmáns,

que roguedes por min a Deus, o noso Pai.

7. ACTO DE CONTRICIÓN

Meu Señor Xesucristo,

verdadeiro Deus e verdadeiro home,

meu Salvador e redentor:

Por seres Ti a Bondade infinita

e porque te queira sobre todas as cousas,

pésame de todo corazón por te ter ofendido,

pésame tamén porque me podes castigar coas penas do inferno.

Prométoche, coa axuda da túa gracia,

nunca máis pecar, confesarme

e cumprir a penitencia que me poñan. Amén.